Title

Zapytania ofertowe 2017

  1. W związku z realizacją projektu przez Predica Sp. z o.o. pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness.” w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: GAMEINN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe nr 1/05/2017 z dn. 04.05.2017r.

    

   Zapytanie nr 1/05/2017 wraz z załącznikami

 

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/05/2017 z dn. 16.05.2017r.

 

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr 1/05/2017

 
  1.  W związku z realizacją projektu przez Predica Sp. z o.o.  pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness.” w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: GAMEINN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe nr 02/05/2017 z dn. 04.05.2017r.

    

   Zapytanie nr 02/05/2017 wraz z załącznikam

 

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia do zapytania ofertowego nr 2/05/2017 z dn. 16.05.2017r.”

 

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr 02/05/2017

 
  1.  W związku z realizacją projektu przez Predica Sp. z o.o.  pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness.” w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: GAMEINN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe nr 03/05/2017 z dn. 04.05.2017r.

    

   Zapytanie nr 03/05/2017 wraz z załącznikam

 

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia do zapytania ofertowego nr 3/05/2017 z dn. 16.05.2017r.”

 

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr 03/05/2017

 
  1. W związku z realizacją projektu przez Predica Sp. z o.o.  pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness.” w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: GAMEINN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe nr 04/05/2017 z dn. 04.05.2017r.

    

   Zapytanie nr 04/05/2017 wraz z załącznikami

 

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia do zapytania ofertowego nr 4/05/2017 z dn. 16.05.2017r.”

 

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr 04/05/2017

 
  1. W związku z realizacją projektu przez Predica Sp. z o.o.  pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness.” w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: GAMEINN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe nr 05/05/2017 z dn. 04.05.2017r.

   Zapytanie nr 05/05/2017 wraz z załącznikami

 

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia do zapytania ofertowego nr 5/05/2017 z dn. 16.05.2017r.”

 

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr 05/05/2017

       

Download Our Free E-book

First name*
Last name*
Business email address*
Country code
Phone number
I agree to receive marketing communications from Predica Consulting Services LLP via electronic means (email, website)*
I agree to receive marketing communications from Predica Consulting Services LLP via telephone


*Required field

Personal data collected through this form is processed and stored by Predica Consulting Services LLP with headquarters in Warsaw (02-386, Poland) at ul. Altowa 2, and organizations we work with (i.e. Microsoft as our IT system provider). Please refer to our privacy policy for further information on why and how we process your data.

You are providing this information voluntarily, however your email address is required for us to respond to your query and send the e-book. You can access, edit or remove your data at any time by visiting this page.