Predica Sp. z o.o.

 

     realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

     Tytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe nad wykorzystaniem rzeczywistości hybrydowej w aplikacji do zarządzania przedsiębiorstwem

 

     Cel projektu:  Celem projektu jest stworzenie rozwiązania umożliwiającego wizualizację danych w formie 3D jako rzeczywistości hybrydowej (mieszanej)

 

     Wartość projektu: 1 239 500,00 PLN

 

     Wkład Funduszy Europejskich: 769 380,00 PLN