Title

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich – HoloLens

Priorytet I: Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

 

Powiązanie ze strategiami : Strategia rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030

 

Tytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe nad wykorzystaniem rzeczywistości hybrydowej w aplikacji do zarządzania przedsiębiorstwem


Cele i efekty projektu:   Projekt zrealizowany przez firmę Predica Sp. z o.o. polegał na stworzeniu rozwiązania umożliwiającego wizualizację danych w formie 3D jako rzeczywistości hybrydowej (mieszanej). Rzeczywistość mieszana to świat zwirtualizowany oglądany przez specjalne okulary (tzw. HMD czyli Head-Mounted Display), w którym obiekty z rzeczywistości są wirtualizowane w czasie rzeczywistym dzięki czemu inne obiekty, już typowo wirtualne, mogą wchodzić z nimi w interakcję.   Kwestią stanowiącą wyzwanie projektowe były również implikacje wynikające z nowości technologii opierających się na rzeczywistości mieszanej. Zrealizowane rozwiązanie jest innowacyjne w skali świata, dotychczas na rynku nie zidentyfikowano podobnych rozwiązań funkcjonujących w rzeczywistości mieszanej.   W projekcie zostały przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe obejmujące:  
  • Utworzenie GUI dla rzeczywistości mieszanej,
  • Zbadanie i utworzenie środowiska hologramowego,
  • Przygotowanie skryptów i narzędzi do automatyzacji budowania oraz wdrażania rozwiązania,
  • Utworzenie mechanizmów interakcji z użytkownikiem aplikacji,
  • Utworzenie mechanizmów do integracji z wybranymi systemami wsparcia,
  • Wykonanie testów oraz optymalizacja utworzonego rozwiązania.
  • W części wdrożeniowej projektu została opracowana aplikacja w wersji przeznaczonej do wdrożenia u potencjalnych klientów.
  • Wdrożenia zostały prowadzone przez Wnioskodawcę we własnym zakresie.
    Wartość projektu – 1 419 163,75 PLN     Wkład Funduszy Europejskich – 731 296,53 PLN        

Zapraszamy do skorzystania z uslugi będącej rezultatem projektu: Augumented Reality in Office (Services)

 

Download Our Free E-book

First name*
Last name*
Business email address*
Country code
Phone number
I agree to receive marketing communications from Predica Consulting Services LLP via electronic means (email, website)*
I agree to receive marketing communications from Predica Consulting Services LLP via telephone


*Required field

Personal data collected through this form is processed and stored by Predica Consulting Services LLP with headquarters in Warsaw (02-386, Poland) at ul. Altowa 2, and organizations we work with (i.e. Microsoft as our IT system provider). Please refer to our privacy policy for further information on why and how we process your data.

You are providing this information voluntarily, however your email address is required for us to respond to your query and send the e-book. You can access, edit or remove your data at any time by visiting this page.