Title

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

1. Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R

 

Program sektorowy: GAMEINN

 

Tytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness


Cele i planowane efekty projektu:

W ramach projektu utworzony zostanie innowacyjny silnik gry umożliwiający śledzenie ruchów użytkowników, ich szeroko zakrojoną analizę oraz rozpoznawanie przybranej pozycji i tym samym możliwość jej korekcji. Powstała w oparciu o powyższe rozwiązanie gra – wirtualny trener umożliwi graczowi trenowanie wybranego przez siebie sportu, ćwiczenia, np. tai-chi czy jogi pod okiem wirtualnego trenera, który będzie prowadził plany treningowe i korygował błędne wykonanie ćwiczenia. Rozwiązanie opierać się będzie o urządzenie HMD (head-mounted display) – HoloLens, czyli hologramowe gogle filmy Microsoft – oraz urządzenie Kinect V2.

W projekcie zostaną przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness. W wyniku prowadzonych prac na rynek zostanie wdrożona aplikacja innowacyjna w skali światowej – wirtualny trener w grze typu fitness. Aplikacja posiadać będzie innowacyjne funkcjonalności takie jak:

– wyświetlanie obiektów 3D „osadzonych” w otoczeniu,

– animowanie i zarządzanie obiektami 3D,

– rozpoznawanie i śledzenie ruchów gracza,

– wyświetlanie informacji kontekstowych dla wskazanego obiektu w rzeczywistym otoczeniu,

– weryfikacja poprawności wykonanych ćwiczeń z wykorzystaniem sieci neuronowej,

– obsługa gestów (gaze, click i drag).

  Wartość projektu – 1 167 817,68 PLN

Wkład Funduszy Europejskich – 814 632,62 PLN

Zapraszamy do składania ofert w nawiązaniu do zapytań ofertowych.

Download Our Free E-book

First name*
Last name*
Business email address*
Country code*
Phone number*
I hereby give my consent to the processing of my personal data by Predica Sp. z o.o. with headquarters in Warsaw, 02-386 Warsaw, ul. Altowa 2, for the purposes of marketing and advertising in accordance with the Personal Data Protection Law.*

*Required field