Title

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich GAMEINN

1. Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R

Program sektorowy: GAMEINN

Tytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness

Cele i planowane efekty projektu:

W ramach projektu utworzony zostanie innowacyjny silnik gry umożliwiający śledzenie ruchów użytkowników, ich szeroko zakrojoną analizę oraz rozpoznawanie przybranej pozycji i tym samym możliwość jej korekcji. Powstała w oparciu o powyższe rozwiązanie gra – wirtualny trener umożliwi graczowi trenowanie wybranego przez siebie sportu, ćwiczenia, np. tai-chi czy jogi pod okiem wirtualnego trenera, który będzie prowadził plany treningowe i korygował błędne wykonanie ćwiczenia. Rozwiązanie opierać się będzie o urządzenie HMD (head-mounted display) – HoloLens, czyli hologramowe gogle filmy Microsoft – oraz urządzenie Kinect V2.

W projekcie zostaną przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness. W wyniku prowadzonych prac na rynek zostanie wdrożona aplikacja innowacyjna w skali światowej – wirtualny trener w grze typu fitness. Aplikacja posiadać będzie innowacyjne funkcjonalności takie jak:

  • wyświetlanie obiektów 3D „osadzonych” w otoczeniu,
  •  animowanie i zarządzanie obiektami 3D,
  •  rozpoznawanie i śledzenie ruchów gracza,
  •  wyświetlanie informacji kontekstowych dla wskazanego obiektu w rzeczywistym otoczeniu,
  •  weryfikacja poprawności wykonanych ćwiczeń z wykorzystaniem sieci neuronowej,
  •  obsługa gestów (gaze, click i drag).

Wartość projektu – 1 167 817,68 PLN

Wkład Funduszy Europejskich – 814 632,62 PLN

Zapraszamy do składania ofert w nawiązaniu do zapytań ofertowych.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Opracowanie modeli sieci neuronowych oraz algorytmów samouczących się do zastosowania w aplikacji do zarządzania przedsiębiorstwem"

Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Opracowanie modeli sieci neuronowych oraz algorytmów samouczących się do zastosowania w aplikacji do zarządzania przedsiębiorstwem"

Celem projektu jest stworzenie systemu wykorzystującego sztuczną inteligencję do wspomagania analizy i podejmowanie decyzji w obszarze zarzadzania kapitałem ludzkim.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 720 339,00

Całkowita wartość projektu: 4 851 961,80

Zapytania ofertowe 2017

Download Our Free E-book

First name*
Last name*
Business email address*
Country code
Phone number
I agree to receive marketing communications from Predica Consulting Services LLP via electronic means (email, website)*
I agree to receive marketing communications from Predica Consulting Services LLP via telephone


*Required field

Personal data collected through this form is processed and stored by Predica Consulting Services LLP with headquarters in Warsaw (02-386, Poland) at ul. Altowa 2, and organizations we work with (i.e. Microsoft as our IT system provider). Please refer to our privacy policy for further information on why and how we process your data.

You are providing this information voluntarily, however your email address is required for us to respond to your query and send the e-book. You can access, edit or remove your data at any time by visiting this page.